close

Starke Arvid

Här hittar du produkter och system som underlättar ditt arbete inom bygg, entreprenad och vägunderhåll. Vi tillverkar intelligent utrustning och erbjuder smarta lösningar för materialhantering som gör era vardagliga arbetsmoment smidigare, säkrare och mer kostnadseffektiva.

Starke Arvid

Innovativ produktutveckling som leder byggindustrin framåt

Genom att ständigt arbeta med en utveckling av våra produkter håller vi oss i schack med branschen och dess utmaningar. På så sätt kan vi snabbt ta fram lösningar på både befintliga och nya problemområden i ditt företag.

Vi har ett nära samarbete med byggindustrin för att kunna förankra våra produkter i verkligheten. På så sätt upptäcker vi också hela tiden nya problemområden. Det finns alltid moment i både processer och system som kan effektiveras och göras lönsammare. Vi strävar mot att hjälpa företag att ta fram en smidig och säker byggprocess som ska vara lönsam i alla moment. Genom att lösa våra kunders problem skapar vi också nöjda användare. Både de som köper in och de som använder produkterna.

 

Innovativa lösningar på traditionella problem

Vi låter en stor del av våra intäkter gå till produktutveckling och framtagande av nya lösningar, likväl som förädlingar av de befintliga lösningarna vi redan har. Vår närhet till produktionen gör att vi snabbt kan genomföra förbättringar som ger produktionseffektiva lösningar för både inköpare och användare.

Ett utvecklingsförslag ska i första hand alltid testas mot de krav vi har på ergonomi, funktionalitet och ekonomi. Därefter låter vi en prototyp av produkten testas ute i verkligheten – under de hårdaste tänkbara förhållandena. Om prototypen klarar detta så godkänns den, och vi inleder då en produktion av en ny Starke Arvid produkt. Svårare än så är det inte att arbeta med oss.

Vi är en enkel samarbetspartner som tar fram innovativa lösningar på traditionella problem.

Läs mer Läs mindre