close

Spider

Spider är mångsidiga professionella radiostyrda gräsklippare med unik klättringsförmåga, låga driftkostnader, hög användarsäkerhet och med ett stort användningsområde.  Spiders radiostyrda gräsklippare används för välklippta ytor och parkliknade områden samt extrema sluttningar med tjock växlighet. Med en gräsklippare kan du alltså klippa nästan alla områden, där det tidigare krävdes olika specialmaskiner.