close

SE Equipment

SE Equipment är ett Svenskt företag som grundades 2001, med ambitionen
att bli en komplett leverantör av redskap inom gaffeltruck, entreprenad, lantbruk och materialhantering. I den fortlöpande strävan att nå dit så utökas produktsortimentet kontinuerligt. Genom stora inköpsvolymer och med affärsidén, att tillgodse marknadens behov av tillbehör och redskap, har vi byggt upp ett av Europas största lager i sitt slag. Den långa branscherfarenheten och det breda sortimentet gör att SE Equipment kan erbjuda en skräddarsydd lösning för både återförsäljare och tillverkare.
Vår höga service, marknadskraftiga priser, goda relationsbyggande och utvecklingsbenägenhet har gjort att bolaget tagit allt större andelar, inte bara i Sverige utan även i Europa.

Produkter för SE Equipment