close

Nellemann Machinery har i dag filialer i Sverige, Norge och Danmark

Namnlös design (5)
NELLEMANN MACHINERY

Sveriges största leverantörer
av professionella maskiner

M6002 (6)
Namnändringen är ett viktigt steg

Nellemann Machinery

Namnändringen är ett viktigt steg på vägen mot att bli en mer specialiserad verksamhet, som fokuserar på kunderna och deras behov genom att erbjuda kvalitetsprodukter.

Under de senaste två åren har vi gått mot en högre specialisering, samt färre men noggrant utvalda produkter. Dessutom har vi varumärkesspecifika medarbetare eller experter inom varje bransch, som var och en känner till de behov och utmaningar kunderna möter i respektive bransch.

Nellemanns pågående utveckling kommer på lång sikt att leda till en högre närvaro ute bland kunderna, med bland annat en expansion av försäljnings- och servicepunkter i hela Skandinavien. Senast expanderade Nellemann Machinery i Sverige med en ny fullserviceanläggning söder om Stockholm, och de har även öppnat två nya filialer i Norge samt byggt nya lokaler i Danmark.

Vi ska vara 100-metersmästarna i våra varumärken. Det måste vi fortsätta med att sträva efter. Från början har det varit viktigt för oss att kunna ge kunderna ett företag som har den högsta kunskapen om de produkter vi säljer. Därför har avsikten från första början varit att låta våra varumärken vara vår identitet i branschen.

_DSC2144

Slå samman två familjeföretag

Beslutet att slå samman de två gamla hedrade familjeföretagen, måste ses mot bakgrund av de stora förändringarna och den snabba utveckling som marknaden för särskilt jordbrukstraktorer genomgår idag.

Kundernas krav och önskemål på inköpsmetoder, flexibilitet och service har förändrats och närmar sig mer och mer vad som upplevdes inom bilindustrin redan för flera år sedan - en trend som också ses i resten av världen. Det ställer nya och olika krav på leverantörer och ställer upp några större enheter som har nödvändiga resurser för att möta och hantera kundernas individuella behov inom inköp, hyra, leasing, delningssystem och eftermarknadstjänster.

Kubota

Fokusera på kvalitet, effektivitet
och hög kundservice

Bland företagets kunder finns staten och kommunerna, entreprenörer, golfklubbar, bostadsföreningar, trädgårdsmästare och uthyrningsföretag. Vi ser det som vår viktigaste uppgift att möta den enskilda kundens behov och önskemål när det gäller leverans och service av maskiner och utrustning till konkurrenskraftiga priser. Med fokus på kvalitet, effektivitet och hög kundservice. I maj 2017 förvärvade Nellemann-koncernen majoritetsandelen i Svenningsens Maskinforretning A / S. Med förvärvet av Svenningsens är Nellemann starkt tillbaka som huvudaktör inom väg-, park- och jordbruksindustrin, nu i hela Skandinavien.

F90_1024x768-2